WAGENINGEN - SML

 

WELKOM

 

Deze eerste website over Wageningen in Suriname in ontwikkeling is bedoeld voor allen die Wageningen een warm hart toedragen. Wageningen is niet meer het dorp, het plan zoals velen van ons dat kennen. Wie de laatste jaren afgereisd is naar Wageningen zal met pijn in het hart en verdriet in de ogen aanschouwd hebben hoe Wageningen is 'afgetakeld'. Het is niet de bedoeling om nu op een schuldvraag over deze huidige situatie in te gaan. De tijd is nu aangebroken om zelf het heft in handen te nemen om van ons dorp iets te maken. Wageningers, Oud-Wageningers, Ex-Wageningers en alle belangstellenden zouden zich moeten committeren en organiseren om te werken aan herstel van een mooi Wageningen. In Nederland is een Commissie Herstel Wageningen-SML bezig om strategiën, plannen te ontwikkelen voor een integrale aanpak voor de lokale problemen in Wageningen.

 

Na een korte beschrijving over de geschiedenis van Wageningen zullen de doelstellingen en visie van het Plan van Aanpak voor wederopbouw worden gepresenteerd. De hoofdlijnen van dit initiële plan is in conceptvorm gereed, maar zal verder worden uitgewerkt.

Voorlopig zal deze site voornamelijk dienen om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de wederopbouw van het plan Wageningen. De bedoeling is om te zijner tijd deze site om te bouwen tot een informatief medium over Wageningen en voor Wageningers.

Als u denkt om op wat voor manier dan ook een bijdrage te willen/kunnen leveren voor de wederopbouw van Wageningen, dan wordt u uitgenodigd om te reageren via deze site.

Wilt u vrijwillig meewerken aan de invulling en instandhouding van deze site, beschikt u over oude foto's, films etc. die in Wageningen zijn genomen of u weet iets leuks over Wageningen te schrijven, dan zouden die graag hier gepubliceerd worden.

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van Wageningen

Wageningen is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de tijd dat Suriname behoorde tot het Koninkrijk der Nederlanden. De oprichting van Wageningen, meer bekend als Plan Wageningen, had primair het doel om een boerengemeenschap van ex-militairen neer te zetten. Daarnaast was de bedoeling om werkgelegenheid te creëren voor Surinamers. Het bedrijf Stichting voor de ontwikkeling van de Machinale Landbouw, afgekort SML, is onlosmakelijk verbonden met Wageningen. Na de oprichting van het bedrijf is Wageningen in 5 jaar tijd ontwikkeld tot een woon-,werk- en leefgemeenschap. Met de groei van SML tot de grootste en modernste gemechaniseerde rijstbedrijf ter wereld, groeide ook de leefgemeenschap die gebruik kon maken van alle faciliteiten die men destijds kon wensen. Voor de bewoners werd geïnvesteerd in goed Onderwijs en Gezondheidszorg en werd gezorgd voor de beste Sociale voorzieningen en allerlei recreatiefaciliteiten zoals het sport-en cultuurgebouw 'Masanga', zwembad 'Mamio' en het voetbalveld. Het dorp kent een ziekenhuis 'Pietronella Kliniek, een hotel 'De Wereld', een politiepost, een bestuurskantoor, winkels, bioscoop etc. Wageningen werd een begrip in de Surinaamse samenleving en was in die tijd een van de mooiste plekken in Suriname om er te wonen. Met de snelle ontwikkeling van het rijstbedrijf werd Wageningen en SML op de wereldkaart gezet. 'SML was Wageningen en Wageningen was SML'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.M.L. - Stichting Machinale Landbouw

Het bedrijf is op 27 juli 1949 opgericht met ontwikkelingsgelden met name het Welvaartsfond, het Vijfjarenplan (VJP) en Amerikaanse ontwikkelingsgelden. Het initiatief is gestart met het ontwikkelen van 52.000 ha landbouwgrond. De eerste werkzaamheden betroffen het inpolderen, ontginnen, cultuurrijp maken van de landbouwarealen, exploiteren van het noordelijk deelgebied van het dictrict Nickerie. In de periode na 1950 zijn diverse investeringen gedaan in de infrastructuur, de Silo, het pompgemaal en de gebiedsontwikkeling ten behoeve van de werknemers van het bedrijf. De Landbouwkundige Dienst (LBD) was de onderzoeksafdeling waar onderzoek gedaan werd naar de toepassing van allerlei bestrijdingsmiddelen en het kweken van nieuwe rijstrassen. Er werd geïnvesteerd in de rijstpellerij, de stoomcentrale om energie op te wekken door verbranding van rijstkaf. Alles in Wageningen draaide rond rijst, het nationale en plaatselijke 'witte goud'. SML als belangrijk rijstcentrum groeide tot een groot modern gemechaniseerde Rijstbedrijf, waar elke Wageninger met trots op terug kan kijken.

 

Copyright © All Rights Reserved, 1 November 2012

Powered by: PrYme Consulting BV, The Netherlands