Het Plan Wageningen

Deze website over Wageningen in Suriname is per september 2021 in een nieuw jasje gestoken. Deze site is bedoeld om een platform te bieden aan zowel Wageningers, Oud- Wageningers als ex-Wageningers en overige belangstellenden die het voormalig dorpje, Plan Wageningen, een warm hart toedragen. De Stichting voor de ontwikkeling van de Machinale Landbouw (SML), ooit een bloeiend rijstbedrijf, is niet meer wat het was. De sluiting van SML heeft desastreuze gevolgen gehad voor de plaatselijke bewoners en destijds bloeiende ontwikkeling.

De Stichting ‘Suriname KennisNetwerk’ (SKN), opererend vanuit Nederland, wil samen met professionals kennis en kunde bij elkaar brengen om het dorp nieuw leven in te blazen. Elk initiatief voor ontwikkeling is van harte welkom om zo samen te onderzoeken wat dit voor de vooruitgang van Wageningen kan betekenen.

Als u op welke wijze dan ook een bijdrage wil en kan leveren aan de wederopbouw van Wageningen, dan wordt u van harte uitgenodigd om via de contactpagina met ons in contact te komen.


Namens  Suriname KennisNetwerk.

Suriname KennisNetwerk, een open kennisportaal

De Stichting ‘Suriname KennisNetwerk’ (SKN) beoogt Surinaamse beleidmakers en besluitvormers middels kennis te ondersteunen om vraagstukken ten aanzien van ontwikkeling te identificeren, om ontwikkelingsplannen te structureren, uit te werken en te monitoren. Dit vergt een integrale visie en strategie voor duurzame ontwikkeling, waarbij we ons richten op een doel: een Toekomstbestendig Suriname vóór 2050.

Wageningen in de oude tijd

Samenwerken, inspireren, elkaar versterken?

Commissie Leefbaar Wageningen zet zich hiervoor al in. 

Wilt u ook een samenwerkende partij worden? Neem dan contact met ons op!